Đăng nhập| Đăng ký

Thời gian đăng: 15-12-2015 14:48 | 604 lượt xemIn bản tin

Tuyển sinh các lớp dành cho học viên mới bắt đầu học piano

Lớp nhạc Đồ Rê Mi tuyển sinh các lớp dành cho học viên bắt đầu học đàn piano

 -Lớp 4 học viên: 130.000đ/1 buổi/1 học viên. Thời lượng 60’

 -Lớp 3 học viên :150.000đ/1 buổi/1 học viên.  Thời lượng 60’. 

- Lớp 2 học viên: 150.000đ-180.000đ/ 1 buổi/ 1 học viên. Thời lượng 60'

Lớp cá nhân (1 thầy/1 trò)

- 200.000đ - 220.000đ/1 buổi. Thời lượng  45'

Khai giảng hàng tháng

Giáo trình: Piano adventure- Primer

 

 

Bình luận